Historie

Začneme-li se chronologicky probírat  dějinami této země, na počátku bychom se mohli ocitnout až někde v 5. tisíciletí před naším letopočtem. Národ, jímž byla Malta tehdy osídlena, není znám, nicméně zbyly po něm alespoň stavební památky. Jednalo se pravděpodobně o sicilské přistěhovalce, kteří se živili zejména zemědělstvím. Zhruba kolem roku 1500 před naším letopočtem ostrovy obývali bojovní mořeplavci, jejichž  původ byl v nedaleké Africe. Při boji používali obsidiánové špičky šípů, bronzové dýky a sekery. Okolo jejich staveb vznikla kamenná opevnění, která byla podobná mykénským. Nestavěli žádné chrámy. Z doby železné, z období okolo roku 900 před naším letopočtem se zachoval pouze jediná usedlost z té doby - Bahrija. Obyvatelé byli schopni zpracovat železo a uměli už dokonce i tkát. Další období je spjato s příchodem Féničanů. Stalo se tak zhruba okolo roku 800 před naším letopočtem. Ostrov využívali zejména jako své základny a přístavy. Dali mu také první jméno - název M-L-T / Malet (ochrana, bezpečí, přístřeší). Féničané se  proslavili zejména mořeplavectvím a svými obchodními schopnostmi. Za jejich nadvlády na Maltě vznikalo systematické zemědělství. Terasovitá políčka byla osázena bavlnou, citrusovými stromy, fíkovníky a třeba také svatojánským chlebem. Byla zavlažována pomocí důmyslně vymyšleného zavlažovacího systému. Na ostrovech se také zdokonalilo tkalcovství.


Ještě dnes si Malťané zdobí své pestrobarevné bárky po fénickém vzoru okem bohyně Osiris, která byla ochránkyní všech námořníků. Malta byla Féničany postupně osídlena celá a uprostřed ostrova vznikla osada, později město Mdina, původně zvaná Malet. Po dlouhou dobu byla hlavním městem ostrovů. Féničané po sobě zanechali také základy Velkého přístavu a pravděpodobně i kus pevnosti St. Angelo. Dalším obdobím byla doba kartaginského a zároveň i řeckého osídlení. Maltské souostroví se tehdy stalo centrem veškerého obchodu. Římané, obývající ostrov na přelomu letopočtu, po sobě nezanechali žádné chrámy, ale zlepšili místní opevnění. V byzantském období Malta také sloužila, jak jinak - jako přístav.


Arabové po dobytí Malty prohlásili roku 870 za oficiální náboženství na ostrovech islám. Ten sice nebyl místním násilně vnucován, ale ten, kdo se nepřizpůsobil, byl považován za druhořadého občana. Po Arabech zbyly na Maltě zbytky pouze jediné mešity. Počátek středověku se nesl v duchu normanského období. Okolo roku 1429 už byla Malta převážně křesťanská a objevovaly se zde různé řády, které se staraly o vzdělanost. Byli jimi františkáni (1370), karmelitáni (1418), augustiniáni (1450), dominikáni (1466) a benediktinské sestry (1418). V roce 1530 připluli na Maltu rytíři řádu sv. Jana a usídlili se v oblasti Velkého přístavu. Začalo 250 let rozkvětu Malty. Maltu v 18. století dobyl ještě Napoleon Bonaparte a poté ji osídlili Britové. 13. prosince 1974 byla vyhlášena Maltská republika. Poslední britští vojáci odešli po dalších pěti letech.

Přeposlat Tisknout

Aktuální kurz měny

EUREUR = 25.51 CZK

USDUSD = 21.88 CZK

Další země:
vyberte zemi...
TOPlist